GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Mindful parents – happy kids? En studie om sinnesnärvaro och föräldraförmåga


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22070

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22070_1.pdf557KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mindful parents – happy kids? En studie om sinnesnärvaro och föräldraförmåga
Authors: Frey, Yoshi
Issue Date: 5-Mar-2010
Degree: Student essay
Keywords: Mindful parenting, mindfulness, föräldrastöd, föräldraskap, anknytning
Abstract: Föräldraskap är en enorm utmaning och det finns ett stort behov av olika former av föräldrastöd. Mindfulness har på sistone fått alltmer uppmärksamhet som en effektiv metod inom många terapeutiska och hälsofrämjande sammanhang. Jag frågade mig därför om mindfulness skulle vara en metod och ett förhållningssätt som även kan främja föräldraförmågan. Syftet och frågeställningarna med uppsatsen var att undersöka hur föräldrar, som praktiserade olika meditationsmetoder, upplevde hur mindfulness st... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22070
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011