GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Magisteruppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

Mediadiskurs om registerkontroll


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22067

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22067_1.pdf297KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mediadiskurs om registerkontroll
Authors: Roco, Maribe
Issue Date: 5-Mar-2010
Degree: Student essay
Keywords: Registerkontroll
diskursanalys
media
sociala problem
Abstract: Syftet med uppsatsen är att studera hur media framställer lagen om registerkontroll av arbetssökande. Det som skall undersökas är vilka diskurser som kommer fram i media, vilka personer som kommer till tals och vilka argument de använder när de talar om registerkontroll. Dessutom undersöks om förhållningssättet till registerkontroll har förändrats över tid. Uppsatsens frågeställningar är: hur konstrueras bilden av registerkontroll i media och hur ser förhållningssättet till registerkontroll ut... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22067
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011