GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Literature, History of Ideas, and Religion / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >
Masteruppsatser >

Guds manifestation genom profeterna. Flavius Josefus syn på den hebreiska profetismen - En studie av Antiquitates Judaicae bok 5-11


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22044

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22044_1.pdf781KbAdobe PDF
View/Open
Title: Guds manifestation genom profeterna. Flavius Josefus syn på den hebreiska profetismen - En studie av Antiquitates Judaicae bok 5-11
Other Titles: Manifestation of God through the Prophets. Flavius Josephus's View on the Hebrew Prophetism - A Study of Antiquitates Judaicae Book 5-11
Authors: Ahlin, Niklas
Issue Date: 3-Mar-2010
Degree: Student essay
Abstract: Den judiske historieskrivaren Flavius Josefus som i Rom skrev sitt verk Antiquitates Judaicae om det hebreiska folkets historia betonade starkt den hebreiska profetismen, profeterna och profetian. Den tidiga kristna kyrkan byggde sin tro på de gamla hebreiska profeternas skrifter och den fortsatta uppenbarelsen man uppfattade under första århundradet. Föreliggande studie bygger dock på frågeställningen om vad som var den hebreiska profetismens egentliga väsen och religiösa funktion enligt Josefu... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22044
Appears in Collections:Masteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011