GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Magisteruppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

Blottad, kränkt och misstrodd - En kvalitativ studie om hur det kan vara att anmäla en våldtäkt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22033

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22033_1.pdf249KbAdobe PDF
View/Open
Title: Blottad, kränkt och misstrodd - En kvalitativ studie om hur det kan vara att anmäla en våldtäkt
Authors: Lundberg, Karolina
Issue Date: 1-Mar-2010
Degree: Student essay
Keywords: Våldtäkt
Våldtäktsoffer
Anmälan
Bemötande
Potentiell mening
Logoterapi
Anthony Giddens
Abstract: Den här kvalitativa studien ämnar genom intervjuer redovisa hur en individ som drabbats av våldtäkt upplever situationer som följer i dess kölvatten. I ett försök att belysa individens kamp mot en bakgrund av samhällets behandling av våldtäkt är syftet att förändra den bild som så ofta målas upp runt våldtäkt och på det sättet öppna upp för möjliga nya lösningar och liknande. Vi kan inte som samhällsmedborgare lova varandra att ingen mer kommer bli drabbad men vi kan avsevärt förbättra det sätt ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22033
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011