GUPEA >
Acta Universitatis Gothoburgensis >
Gothenburg Studies in Educational Sciences >

Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/21997

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_21997_1.pdfThesis2621KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_21997_2.pdfAbstract83KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 200 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen
Authors: Hasselskog, Peter
E-mail: peter.hasselskog@ped.gu.se
Issue Date: 7-Apr-2010
University: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Education
Institution: Department of Food, Health and Environment ; Institutionen för mat, hälsa och miljö
Date of Defence: 2010-04-23
Disputation: Fredagen den 23 april 2010, kl 10.00, Margareta Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Gothenburg Studies In Educational Sciences
289
Keywords: Slöjd
slöjdlärare
förhållningssätt
dagbok
mp3
slöjddidaktik
slöjdpedagogik
Abstract: Avhandlingsarbetets syfte är att synliggöra slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen. Hur lärare genomför sin undervisning och agerar i förhållande till sina elever påverkar vad eleverna ges möjlighet att lära. Olikheter mellan lärare relaterar också till att slöjdundervisningen skall vara likvärdig. Forskningen inom det slöjdpedagogiska/didaktiska fältet är sparsam. Kännedom om hur slöjdundervisning utöver den man själv har erfarenhet av är begränsad. Slöjdundervisning har studera... more
ISBN: 978-91-7346-676-9
ISSN: 0436-1121
URI: http://hdl.handle.net/2077/21997
Appears in Collections:Gothenburg Studies in Educational Sciences
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar

 

 

© Göteborgs universitet 2011