Show simple item record

dc.contributor.authorWik, Stefanswe
dc.date.accessioned2003-12-15swe
dc.date.accessioned2007-01-17T03:05:31Z
dc.date.available2007-01-17T03:05:31Z
dc.date.issued1999swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/2181
dc.description.abstractSekretesslagen såväl bygger på som anger undantag från den s.k. offentlighetsprincipen. In-ledningsvis kommer därför något att sägas om denna princip och då framförallt om allmänna handlingars offentlighet (se avsnitt 1). I avsnitt 2 redogörs för sekretessens innebörd och sek-retessreglernas uppbyggnad. Vad sekretessen innebär på hälso- och sjukvårdens område be-handlas i avsnitt 3. Huruvida sekretess skall upprätthållas även mellan myndigheter och mellan självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet framgår av avsnitt 4. Möjligheterna för en myndighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter för att kunna fullgöra den egna verksamheten beskrivs i avsnitt 5. I avsnitt 6 behandlas ett antal lagstadgade skyldigheter att lämna ut uppgifter som innebär att sekretess inte kan upprätthållas. Avslutningsvis skall nämnas något om att vissa rättsliga för-faranden har sekretessbrytande konsekvenser (se avsnitt 7).swe
dc.format.extent224759 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenswe
dc.titleSekretess inom hälso- och sjukvård - Utlämnande av uppgifter utan patientens samtyckeswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3110swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record