I ArtMonitor 6/2009 förs en diskussion om konstnärlig forskning bland annat utifrån utställningen och seminariet Talkin' Loud and Sayin' Something. Uställningen och tillhörande seminarier var en del av ELIAs (European League of Institutes of the Arts) tionde biennala konferens som hölls vid Göteborgs universitet i okt-nov 2008.

Recent Submissions