GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Potter eller Krukmakare? Konsten att översätta fantasy – ur ett skoposperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/21715

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_21715_1.pdf222KbAdobe PDF
View/Open
Title: Potter eller Krukmakare? Konsten att översätta fantasy – ur ett skoposperspektiv
Authors: Sundqvist, Karin
Issue Date: 11-Jan-2010
Degree: Student essay
Keywords: översättning
skopos
läsarens förväntningar
kulturskillnader
Abstract: Hur anpassar man en text till en helt ny målgrupp? Går det att överföra allt till ett nytt språk och en ny kultur? Och hur gör man när boken delvis utspelar sig i en fantasivärld? Översättning handlar till stor del om val och tolkningar, och syftet med den här uppsatsen är att ta reda på varför översättningen av Harry Potter and the Half-Blood Prince ibland känns ”platt” och mindre nyansrik än originalet. I det utvalda textavsnittet om 12 sidor finns fyra ”problemområden”, dvs. olika typer av... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/21715
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011