GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

"Alla elever ska känna glädje till det dem gör i skolan" Olika arbetssätt för den tidiga läs- och skrivinlärningen.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/21569

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_21569_1.pdf482KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Alla elever ska känna glädje till det dem gör i skolan" Olika arbetssätt för den tidiga läs- och skrivinlärningen.
Authors: Backlund, Sita
Hidefält, Malin
Issue Date: 2009
Degree: Student essay
Keywords: L
Abstract: Sammanfattning: Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare ute i verksamheten arbetar med den första läs- och skrivinlärningen och hur de får alla elever läs och skrivkunniga. Frågeställningar: Vilka metoder finns? Vilka metoder används i verksamheten? Varför arbetar lärarna som de gör? Vad säger litteraturen och forskningen? Metod och material som använts i studien är en kombination av intervjuer och tidigare forskning. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning där 6 lä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/21569
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011