GUPEA >
Journals / Tidskrifter >
ArtMonitor (2007-2013) >

ArtMonitor nr 1/2007 : [13]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

När nu tidskriften ArtMonitor etableras så är det ett försök att bryta en tystnad. Den i Sverige nyligen etablerade konstnärliga forskningen saknar en periodiskt återkommande publikation. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, har uppmärksammat behovet av en tidskrift för dokumentation, reflektion och dialog kring konstnärlig forskning. (...) ArtMonitor kommer att ta ett helhetsgrepp på konstarterna och på detta sätt motsvara den tvärkonstnärliga tendens som är så levande utanför utbildningsanstalterna.

 

 

© Göteborgs universitet 2011