GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
D-uppsatser (- 2009) >

”Det var bara att testa själv". En pilotstudie om vilket stöd mödrars erfarenhet av stöd från BVC efter att de slutat amma sitt barn före sex månaders ålder


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/21551

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_21551_1.pdf291KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Det var bara att testa själv". En pilotstudie om vilket stöd mödrars erfarenhet av stöd från BVC efter att de slutat amma sitt barn före sex månaders ålder
Authors: Hård, Anna-Karin
Pettersson, Ylva
Issue Date: 14-Dec-2009
Degree: D-uppsats
Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: Child health service
support
bottle-feeding
Abstract: Inledning: På BVC möter sjuksköterskan föräldrar och deras barn under barnens första år. Hon har här en betydande roll i att vägleda och stödja föräldrarna till att ge sina barn en hälsosam uppväxt. Få studier har visat på mammors behov och erfarenhet av stöd från BVC - sjuksköterskan efter nedläggning av amning före 6 månader ålder. Vi har i denna pilotstudie valt att undersöka dessa erfarenheter utifrån mödrarnas vardagsvärld. Syfte: Att få kunskap om vad modern upplever som stöd/icke stö... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/21551
Appears in Collections:D-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011