Show simple item record

dc.contributor.authorÅkesson, Siv
dc.date.accessioned2009-11-12T08:16:44Z
dc.date.available2009-11-12T08:16:44Z
dc.date.issued2009-11-12T08:16:44Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21408
dc.description.abstractStudien belyser förskolans utveckling över tid i ett sociokulturellt perspektiv, med fokus från 1970-talet fram tills idag (2009). Syftet med studien är att analysera och diskutera vilka betydelsefulla aspekter av förskolans verksamhet som lärarna uttrycker i sina utsagor samt identifiera om och hur lärare anger några skillnader i verksamheten, i daghemmet förr och i förskolan nu. Studien är gjord efter kvalitativ metod med samtalet som grund. I lärarnas utsagor beskrivs skillnader som också framträder i de teoretiska perspektiven, pedagogiska idéer och i en historisk tillbakablick. Den bild som framträder tydligast är att förskolan idag har en annan syn på barnet. I dag är fokus på ett lärande barn som är aktivt och kunskapande i sin egen omvärld. Med läroplanen fick förskolan ett formellt erkännande som det första steget i det svenska skolsystemet med uppdraget att lägga grunden i ett livslångt lärande för de yngsta barnen. Förskolan kan ses som ett socialt avgränsat sammanhang där barnen lär sig tillsammmans med andra barn och vuxna i ett socialt samspel, i den lilla gruppen. De förändringar och den utveckling som skett under perioden, kan beskrivas, från daghemmet i går som präglades av ett synsätt där tillsyn och omsorg dominerade. Till en förskola idag där lärande och omsorg ses som varandras förutsättningar. Avslutningsvis görs en reflektion över hur vi kan avgränsa och förstå vad förskolan är idag och vilka utmaningar som verksamheten står inför. En av förskolans utmaningar kan vara att konstruera och utveckla ett eget yrkesspråk.en
dc.language.isosween
dc.subjectförskolan idagen
dc.subjectbarnets eget perspektiven
dc.subjectsocialt samspel och delaktigheten
dc.subjectlärande och omsorgen
dc.subjectläroplanen
dc.titleFrån dagis till förskola, vad gör skillnad? En studie om lärares utsagor om förskolans verksamhet över tiden
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktikswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record