Recent Submissions

  • Termer och begrepp – både nytta och nöje! Rapport från ett pågående forskningsprojekt 

    Landqvist, Hans (2022)
    Termer, begrepp och begreppsdefinitioner är centrala resurser när experter inom fackområden kommunicerar med varandra, experter kommunicerar med icke-experter och icke-experter kommunicerar med andra icke-experter. Exempel ...
  • Negotiating about lexical meanings 

    Engdahl, Elisabet; Norén, Kerstin (2009)
    One central issue in the generative lexicon approach is how to account for the context dependence of certain aspects of the meanings of lexical items. Pustejovsky (1995, 2005), Ginzburg (to appear) and Ginzburg and Cooper ...