GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

”Alla tycker nog samma sak nästan – att ge fan i att slå dina barn” En uppsats om kulturella diskurser kring våld mot barn


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20953

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20953_1.pdf244KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Alla tycker nog samma sak nästan – att ge fan i att slå dina barn” En uppsats om kulturella diskurser kring våld mot barn
Authors: Thorsén, Daniel
Andersson, Julia
Issue Date: 31-Aug-2009
Degree: Student essay
Keywords: diskurs
barnmisshandel
kultur
postkolonial teori
Abstract: Uppsatsen syfte är att identifiera och problematisera hur diskurser om kultur förhåller sig till våld mot barn hos socionomer samt att problematisera och reflektera över diskursernas konstruktion. Frågeställningarna i uppsatsen är: Vilka diskurser om kultur i förhållande till våld mot barn förekommer hos socionomer? Vad innefattas i dessa diskurser? Hur kan dessa diskurser problematiseras? Uppsatsens ontologiska inriktning baseras på ett postmodernt och socialkonstruktionistiskt perspektiv. Un... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/20953
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011