GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Män vi då? En studie om mäns tankar kring familj, faderskap och om risken att bli exkluderade när det blir allt vanligare för ensamstående kvinnor att välja insemination


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20951

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20951_1.pdf212KbAdobe PDF
View/Open
Title: Män vi då? En studie om mäns tankar kring familj, faderskap och om risken att bli exkluderade när det blir allt vanligare för ensamstående kvinnor att välja insemination
Authors: Davidsson, Malin
Issue Date: 31-Aug-2009
Degree: Student essay
Keywords: Faderskap
familj
maskulinitet
individualism
Abstract: Syftet med denna kvalitativa studie var att ta reda på mer om mäns tankar kring att det i Sverige idag är fler och fler kvinnor som väljer att skaffa barn på egen hand via insemination. För att undersöka detta har jag använt mig av fyra frågeställningar: Hur ser män på familjebildande och föräldraskap? Upplever män idag att det finns en risk för dem att bli exkluderade från familjebildande och faderskap? Upplever män att de inte har samma rätt till valmöjlighet som kvinnor har? Varför tror mä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/20951
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011