GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

"Han flög ut burk" - rörelsekonstruktioner i inlärarsvenska


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20888

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20888_1.pdf250KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Han flög ut burk" - rörelsekonstruktioner i inlärarsvenska
Authors: Olofsson, Joel
Issue Date: 2009
Publication type: other
Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Keywords: semantiska roller
konstruktionsgrammatik
rörelse
argumentstruktur
svenska som främmande språk
andraspråksinlärning (SLA)
kognitiv lingvistik
Abstract: Syftet med uppsatsen är att undersöka problem och svårigheter som finns när inlärare av svenska som främmande språk beskriver rörelse på svenska. Detta gör jag genom att låta 41 utbytesstudenter genomföra ett bildtest där varje bild motsvarar en av tre rörelsetyper. I uppsatsen analyseras dessa rörelsetyper utifrån ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv med semantiska roller, och kan beskrivas följande: V-VÄGriktning-MÅL, V-VÄGriktningKÄLLA eller V-VÄGplats. Även andra rörelsekonstruktione... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/20888
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011