GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk >

Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20797

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20797_1.pdf3733KbAdobe PDF
View/Open
Title: Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola
Authors: Lindberg, Inger
Sandwall, Karin
Issue Date: Oct-2005
Extent: 260 sidor
Publication type: report
Publisher: Institutet för svenska som andraspråk
Organization: Göteborgs universitet
Series/Report no.: ROSA
7
Keywords: Svenska som andraspråk
Språket och kunskapen
Nordisk konferens
ISSN: 1403-1353
URI: http://hdl.handle.net/2077/20797
Appears in Collections:ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk

 

 

© Göteborgs universitet 2011