GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Cultural Sciences / Institutionen för kulturvetenskaper >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för kulturvetenskaper >

Doft i bild. Om bilden som kommunikatör i parfymannonsens värld


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20773

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20773_1.pdfSpikblad/Abstract50KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_20773_2.pdfFramsida/Front Cover322KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_20773_3.pdfEnglish Summary261KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_20773_4.pdfInnehåll/Contents138KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 250.00 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Doft i bild. Om bilden som kommunikatör i parfymannonsens värld
Other Titles: The Image of Scent. On Image Communication in the World of Perfume Advertising
Authors: Kjellmer, Viveka
E-mail: viveka.kjellmer@arthist.gu.se
Issue Date: 11-Sep-2009
University: Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Arts
Institution: Department of Cultural Sciences ; Institutionen för kulturvetenskaper
Date of Defence: 2009-10-02
Disputation: Fredagen den 2 oktober 2009, kl. 13.15, Röhsska museets hörsal, Vasagatan 37-39.
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Acta Universitatis Gothoburgensis, Gothenburg Studies in Art and Architecture
29
Keywords: perfume advertisement
fragrance
scent
Vogue
image
image communication
marketing
advertising
Abstract: This study evolves around advertising and image communication, especially concerning the image of scent, as in perfume. The image of scent is discussed from the perspective of how fragrance is depicted in advertising. Since the product itself, the scent, is invisible, the marketing has to communicate through metaphors. The advertisement has to depict the desired effect of the scent, rather than the scent itself, as the only visible object is the bottle. The study also explores the connection bet... more
ISBN: 978-91-7346-659-2
ISSN: 0348-4114
Description: Parfymannonser är ett fält fyllt av intressanta motsägelser. Produkten är doft, ändå är doftsymboliken märkligt frånvarande i annonserna. Det handlar om en bruksvara, ändå avbildas flaskan ofta som ett konstverk eller en statussymbol. Syftet med parfym borde vara att lukta gott, ändå berättar bilderna om helt andra saker. Och trots detta fungerar annonserna. I avhandlingen studeras bilden av doft inom annonsens ramar. Att produkten, doften, inte syns och därför inte kan avbildas är en poäng i sammanhanget. Den måste alltså gestaltas med hjälp av en metaforik och ett bildspråk som åskådliggör den tänkta effekten samt formgivning av det enda synliga elementet, produktens förpackning. Paradoxen att visuellt gestalta något osynligt öppnar för analyser av reklamens motivval och de konnotationer som byggs in i bildspråket. En studie av doftannonsering förankras i teoretiska avsnitt som diskuterar ämnesområdena doft och bild. Doftavsnittet tar upp doftens kulturhistoria, från antikens rökelse och parfymerad olja till samtida bruk av väldoft. Vad doft är och hur vi uppfattar och påverkas av den diskuteras. Vidare undersöks parfymbranschens anknytning till modeindustrin samt de ekonomiska aspekter som styr annonsering och marknadsföring av produkten parfym. Bildavsnittet handlar om bilden i annonsen, där drömmar tar form. Avhandlingen undersöker hur temat doft gestaltas i parfymannonseringen samt hur bilden samverkar med annonsens övriga delar. Utifrån detta material diskuteras sedan kopplingar till motiv och bildspråk, samt i vidare mening hur annonsbilden kan förmedla andra värden än saklig information om produkten.
URI: http://hdl.handle.net/2077/20773
Appears in Collections:Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för kulturvetenskaper
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Gothenburg Studies in Art and Architecture

 

 

© Göteborgs universitet 2011