GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Magisteruppsatser, Folkhälsovetenskapligt program >

Skolan som hälsofrämjande arena - En studie av mat och måltidsmiljö i 25 skolor i Västra Götaland


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20741

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20741_1.pdf280KbAdobe PDF
View/Open
Title: Skolan som hälsofrämjande arena - En studie av mat och måltidsmiljö i 25 skolor i Västra Götaland
Other Titles: School as healthpromoting arena. A study about food and dining environment in 25 schools in Västra Götaland.
Authors: Englund, Katarina
Issue Date: 1-Jul-2009
Degree: Student essay
Keywords: barn, skola, kost, hälsopromotion, övervikt
children, school, health promotion, overweight
Abstract: Introduktion: Förekomsten av övervikt och fetma bland barn har ökat kraftigt de senaste 25 åren. Svenska barn äter alltför lite frukt och grönsaker och alltför mycket godis, glass, läsk och snacks. Nutritionister på Livsmedelverket har formulerat riktlinjer för barns matvanor i skriften ”Bra mat i skolan”. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur 26 skolor i Västra Götaland arbetar hälsofrämjande med fokus på kosten. Syftet var även att undersöka förekomsten av övervikt och fetma bl... more
Description: Folkhälsovetenskapligt program
URI: http://hdl.handle.net/2077/20741
Appears in Collections:Magisteruppsatser, Folkhälsovetenskapligt program

 

 

© Göteborgs universitet 2011