GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Nollinstansiering av objektsargument - En fallstudie av verben läsa och döda


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20566

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20566_1.pdf238KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nollinstansiering av objektsargument - En fallstudie av verben läsa och döda
Authors: Prytz, Johanna
Issue Date: 30-Jun-2009
Degree: Student essay
Keywords: nollinstansiering
objektsargument
konstruktionsgrammatik
Abstract: I denna uppsats undersöks nollinstansiering av objektsargument till verben läsa och döda. Med andra ord undersöks användning av dessa verb utan uttryckt objekt, som i Erik låg på sängen och läste och rökning dödar. Syftet med uppsatsen är tudelat. Det ena syftet är att undersöka vilka grammatiska konstruktioner som förekommer tillsammans med verben läsa och döda när objekten är nollinstansierade enligt indefinit nollinstansiering (INI) och definit nollinstansiering (DNI) (Fillmore 1986).... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/20566
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011