GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

Äldre och textinmatning En studie om mobiltelefoner – traditionella, äldreanpassade och ”touch screen”


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20550

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20550_1.pdf5944KbAdobe PDF
View/Open
Title: Äldre och textinmatning En studie om mobiltelefoner – traditionella, äldreanpassade och ”touch screen”
Other Titles: The elderly and text input A study about mobile phones – traditional, ”senior-friendly” and touch screen
Authors: Larsson, Fredrik
Radi, Ibrahim
Issue Date: 30-Jun-2009
Degree: Kandidatuppsats
Bachelor thesis
Series/Report no.: Report/Department of Applied Information Technology
2009:045
Keywords: mobiltelefon
äldre
äldremobiltelefon
touch screen
pekskärm
textinmatning
Abstract: Mobiltelefoner tar en allt större plats i vårt samhälle och får många fler användningsområden, många av dessa beroende av textinmatning. Det är viktigt att alla har möjlighet att nyttja dessa funktioner, men de äldre glöms ibland bort. Det finns försök till äldremobiltelefoner men de är ofta överdrivet förenklade och/eller otillräckligt anpassade för deras behov. Den växande ”touch screen”-tekniken ger nya möjligheter till hur man designar en mobiltelefon. Vårt syfte är att se på hur texti... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/20550
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011