GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
C-uppsatser (- 2009) >

Ett svårt arbete. Andlig omvårdnad som en del av sjuksköterskans ansvarsområde


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20538

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20538_1.pdf97KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ett svårt arbete. Andlig omvårdnad som en del av sjuksköterskans ansvarsområde
Authors: Algesten, Hanna
Brunnegård, Arvid
Issue Date: 29-Jun-2009
Degree: Student essay
Abstract: En holistisk människosyn omfattar även att den andliga dimensionen inom omvårdnad beaktas. I sjuksköterskans kompetensområde ingår således att utöva andlig omvårdnad. Med syftet att undersöka sjuksköterskans attityder till en andlig aspekt av omvårdnad, vilka hinder som finns för att utöva detta och vilka vårdhandlingar som kan tänkas ingå inom detta fält har en litteraturstudie genomförts. Litteraturstudien omfattade 13 vetenskapliga artiklar. Data analyserades genom att använda en metod i... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/20538
Appears in Collections:C-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011