GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk >

Bildval i alfabetiseringsundervisning – en fråga om synsätt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20514

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20514_1.pdf4830KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bildval i alfabetiseringsundervisning – en fråga om synsätt
Authors: Franker, Qarin
Issue Date: 2007
Extent: 137 sidor
Publication type: report
Publisher: Institutet för svenska som andraspråk
Organization: Göteborgs universitet
Citation: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Series/Report no.: ROSA
9
Keywords: Svenska som andraspråk
alfabetiseringsundervisning
Abstract: Alfabetiseringslärare arbetar tillsammans med deltagare som ännu inte tillägnat sig grundläggande läs- och skrivfärdigheter och som ofta även har en begränsad muntlig färdighet på svenska. I den undervisningssituationen kan det kännas extra nödvändigt att använda bilder för att kunna kommunicera. Att välja lämpliga bilder blir en lika angelägen uppgift som att välja lämpliga texter och det är viktigt att bilderna stimulerar och utmanar deltagarna såväl kognitivt och språkligt som kulturellt och ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/20514
Appears in Collections:ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk

 

 

© Göteborgs universitet 2011