GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Aktierelaterade ersättningar -Beroende av företagets karaktär?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20358

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20358_1.pdf1298KbAdobe PDF
View/Open
Title: Aktierelaterade ersättningar -Beroende av företagets karaktär?
Authors: Jakobsson, Anders
Karlsson, Tomas
Issue Date: 3-Jun-2009
Degree: Student essay
Series/Report no.: Externredovisning och företagsanalsy
08-09-58
Keywords: Aktierelaterad ersättning, Långsiktiga incitament, Karakteristika, Statistisk
Abstract: Bakgrund och problem: Under inledningen av 2009 har ersättningsfrågor debatterats flitigt. Rörlig ersättning har kritiskt ifrågasatts, och då framförallt i form av monetär bonus. Långsiktiga incitamentsprogram, utformade som aktierelaterade ersättningar, har inte omfattats av debatten i samma utsträckning. Proportionerna i debatten har skapat ett intresse som ligger till grund för studien. Är långsiktiga incitamentsprogram mindre vanligt förekommande och är det i så fall det som är anlednin... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/20358
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011