GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Health and Care Sciences / Inst för vårdvetenskap och hälsa >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Skall jag gå, eller är det bättre att jag väntar? Förutsättningar för barns toalettbesök i skolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20356

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20356_1.pdfCover picture3411KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_20356_2.pdfThesis frame523KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_20356_3.pdfAbstract148KbAdobe PDF
View/Open
Title: Skall jag gå, eller är det bättre att jag väntar? Förutsättningar för barns toalettbesök i skolan
Authors: Lundblad, Barbro
E-mail: barbro.lundblad@gu.se
Issue Date: 10-Jun-2009
University: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Institution: Institute of Health and Care Sciences
Parts of work: 1. Lundblad B, Hellström A-L. Perceptions of school toilets as a cause for irregular toilet habits among schoolchildren aged 6 to 16 years. J Sch Health. 2003;75(4):125-8.
VIEW ARTICLE


2. Lundblad B, Berg M, Hellström A-L. Experiences of children treating functional bladder disturbances on schooldays. J Pediatr Urol. 2007;3:189-93.
VIEW ARTICLE


3. Lundblad B, Hellström A-L, Berg M. Children's experiences of attitudes and rules for going to the toilet in school. In press in Scandinavian Journal of Caring Sciences.

4. Lundblad B, Berg M, Hellström A-L. Teacher's attitudes and strategies when schoolchildren need to go to the toilet. Submitted.
Date of Defence: 2009-06-11
Disputation: Torsdagen den 11 juni 2009, kl. 9.00 i hörsal 2118, Arvid Wallgrens backe, hus 2, plan 1, ingång F
Degree: Doctor of Philosophy (Health Care Sciences)
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: children
school
teacher
toilet
habits
privacy
functional
bladder
bowel
disturbances
classroom
management
rules
Abstract: Should I go, or is it better to wait? – Conditions for children to go to the toilet at school Barbro Lundblad The Sahlgrenska Academy at the UNIVERSITY OF GOTHENBURG, Institute of Health and Care Sciences Box 457, SE-405 30 Gothenburg, Sweden Abstract This thesis consists of four papers. It aims to describe the conditions children face when they need to go to the toilet in school, and the importance of these conditions to the children’s toilet habits. The results in paper I a... more
ISBN: 978-91-628-7810-8
URI: http://hdl.handle.net/2077/20356
Appears in Collections:Doctoral Theses from Sahlgrenska Academy
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011