GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Historical Studies / Institutionen för historiska studier (2009-) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för historiska studier >

Mandom och mödom: Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20277

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20277_1.pdfThesis1265KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_20277_2.pdfAbstract65KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mandom och mödom: Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island
Authors: Bagerius, Henric
E-mail: henric.bagerius@history.gu.se
Issue Date: 18-May-2009
University: Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Arts
Institution: Department of Historical Studies ; Institutionen för historiska studier
Date of Defence: 2009-06-12
Disputation: Fredagen den 12 juni 2009, kl. 10.15, Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: sexuality
gender
homosociality
virginity
aristocracy
aristocratic identity
romance
fornaldarsögur
riddarasögur
Iceland
Middle Ages
Abstract: The purpose of this study is to show how political and sexual strategies interacted when the Icelandic elite was reorganized in the late Middle Ages. During the years 1262 through 1264, the Icelanders agreed to pay tax to the Norwegian king and thus Iceland evolved into a more organized and hierarchical society. Representing the Norwegian crown, the Icelandic chieftains developed a stronger aristocratic identity. Their mutual understanding grew and so did their sense of being members of a chival... more
ISBN: 978-91-88614-71-1
Description: Vad är mer privat än sexualitet? Och vad kan vara mer politiskt? Sexualiteten har alltid använts för politiska syften, och det finns många exempel på historiska förändringar där politiska och sexuella maktstrategier har växelverkat. I Mandom och mödom skildrar Henric Bagerius samspelet mellan politik och sexualitet i det isländska samhället under senmedeltiden. När den politiska makteliten på Island ombildades mot 1200-talets slut och med tiden utvecklade en starkare aristokratisk identitet, förändrades också dess sexuella tankemönster. Att lyfta fram och tydliggöra vissa sexuella normer blev ett sätt att definiera den egna gruppen. Det framgår särskilt av många riddarromaner som skrevs på det senmedeltida Island. De isländska riddarromanerna utgör ett rikt källmaterial för historikern, och de visar hur sexualiteten utnyttjades för att markera gränserna mellan det höviska och det gemena, det mänskliga och det monstruösa, det manliga och det kvinnliga.
URI: http://hdl.handle.net/2077/20277
Appears in Collections:Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för historiska studier
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011