GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Intelligent Business Intelligence - En studie i framgångsfaktorer för effektivt användande av Business Intelligence


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20088

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20088_1.pdf1103KbAdobe PDF
View/Open
Title: Intelligent Business Intelligence - En studie i framgångsfaktorer för effektivt användande av Business Intelligence
Authors: Fernlund, Anna
Verner, Erik
Issue Date: 20-Apr-2009
Degree: Student essay
Series/Report no.: Ekonomistyrning
08-09-50M
Abstract: Bakgrund och problem: Uppsatsen tar sin bakgrund i den finanskris som råder på marknaden. Situationen idag gör att företagen måste jobba med att effektivisera sitt resursutnyttjande och se till att använda det som finns i verksamheten. Många företag har redan investerat i stora BI-lösningar utan att för den delen få ut något större värde av investeringen. Förutom att öka resursutnyttjandet måste företagen idag fatta bättre beslut snabbare. Med grund i att företag är i behov av att förbättra anvä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/20088
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011