GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

22 elevers möjligheter att nå målen i matematik - en fallstudie i en klass 3


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19966

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19966_1.pdf271KbAdobe PDF
View/Open
Title: 22 elevers möjligheter att nå målen i matematik - en fallstudie i en klass 3
Authors: JOHANSSON, FRIDA
NYBERG, SOFI
Issue Date: 2009
Degree: Student essay
Keywords: Läromedelsanalys
generaliserade tabeller
diamant
Abstract: Sammanfattning Vi har i vårt arbete valt att genomföra en fallstudie i en klass 3. Vi ville undersöka de möjligheter eleverna getts för att nå målen i matematik inom addition och subtraktion, utifrån stöd i de läromedel som klassen använt. Under utbildningen har vi blivit intresserade av matematikområdet och hur väl undervisningen bedrivs med utgångspunkt från kursplanen för den obligatoriska skolan. Fallstudien består av tre delar där vi fokuserar på arbetet med aritmetik. Första delen i fallst... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/19966
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011