Show simple item record

dc.contributor.authorHåkansson, Sarasv
dc.contributor.authorKarlsson, Annasv
dc.date.accessioned2009-04-08T10:31:05Z
dc.date.available2009-04-08T10:31:05Z
dc.date.issued2009sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19950
dc.description.abstractSyfte: Syftet med arbetet är att få en bild av hur pedagoger arbetar för att främja barns socioemotionella utveckling på förskolan. Vi använder oss utav två frågeställningar: Vilken betydelse anser pedagogerna att barns socioemotionella utveckling har? Vilka arbetssätt beskriver pedagogerna att de tillämpar för att nå fram till en utveckling i dessa avseenden? Metod: Undersökningen har genomförts genom intervjuer där fem pedagoger har fått svara på sju frågor, som berör deras arbete kring barns socioemotionella utveckling. Samtliga tillfrågade är verksamma inom förskola/fritidsverksamhet. Resultat: Pedagogerna har beskrivit olika sätt de arbetar för att främja barnens socioemotionella utveckling. De anser att denna utveckling har stor betydelse för barnets aktuella situation samt för dess framtida liv. Pedagogerna benämner de sociala relationerna i barngruppen som en viktig del att arbeta med. Genom bl.a. samtal, lek, observationer och dokumentation arbetar de sig fram till att främja barnen socioemotionell utveckling. Betydelse för läraryrket: Den socioemotionella utvecklingen har stor betydelse för barnet. Pedagoger på förskola/skola bör ha en kunskap om hur man arbetar för att främja dessa förmågor hos barn. 1sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectsocioemotionell utvecklingsv
dc.subjectpedagogersv
dc.subjectbarnsv
dc.subjectförsksv
dc.titlePedagogers arbete kring barns socioemotionella utveckling - En intervjustudie med pedagoger på förskolansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record