GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Språkdidaktik och språkutveckling i modersmålsundervisningen. Observationer och intervjuer med några lärare och elever i arabiska och tyska i Göteborgsregionen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19910

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19910_1.pdf184KbAdobe PDF
View/Open
Title: Språkdidaktik och språkutveckling i modersmålsundervisningen. Observationer och intervjuer med några lärare och elever i arabiska och tyska i Göteborgsregionen
Authors: Assafi, Sausan
Jolly, Elisabeth
Issue Date: 2009
Degree: Student essay
Keywords: Språkdidaktik
språkutvecklande metoder
modersmål
Abstract: Syfte Syftet med arbetet var att undersöka hur modersmålslärare arbetar i relation till styrdokumenten, vilka läromedel och arbetsmetoder lärarna använder med hänsyn till elevernas språkutveckling. Frågeställningar Vilka metoder, arbetssätt och läromedel använder modersmålslärare i sin undervisning? Hur planerar modersmålslärare sin undervisning? Ställer läraren upp mål för sin undervisning och hur sker i så fall detta? Utvärderar modersmålslärare sin undervisning? I så fall hur och med vem? ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/19910
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011