GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Beröring som en metod för avkoppling i förskolan, en studie om fyra pedagogers tankar kring beröring och stress


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19885

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19885_1.pdf524KbAdobe PDF
View/Open
Title: Beröring som en metod för avkoppling i förskolan, en studie om fyra pedagogers tankar kring beröring och stress
Authors: Lundgren, Lina
Nilsson, Jenny
Issue Date: 2009
Degree: Student essay
Abstract: Sammanfattning: Syftet är att undersöka vad några förskolelärare anser att beröring innebär, vilka avslappnande effekter de tror det kan ha samt om det påverkar inlärningen hos barn. Syftet är också att undersöka hur man i förskolan arbetar praktiskt med beröring. För att svara på vårt syfte tog vi hjälp av fyra frågeställningar: Vad anser pedagogerna att beröring innebär och varför har de valt att arbeta med denna metod? Upplever pedagogerna att beröring minskar stress hos barn i förskolan? Vil... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/19885
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011