Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsson, Ingrid
dc.contributor.authorBrogren, Ulrica
dc.date.accessioned2009-04-06T11:15:16Z
dc.date.available2009-04-06T11:15:16Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19787
dc.description.abstractTitel: Barn i böcker. Ett genusperspektiv på nyskrivna bilderböcker Författare: Ulrica Brogren och Ingrid Jakobsson Termin och år: Vårterminen 2008 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Mats d Hermansson Examinator: Kenneth Helgesson Rapportnummer: VT08-1190-01 Nyckelord: bilderbok, förskola, genus, genusperspektiv, genussystem, kön Bakgrund och syfte Förskolans läroplan är tydlig med att de som arbetar där skall motverka de traditionella könsmönstren som råder i samhället. Ett sätt kan vara att pedagoger använder bilderböcker för att arbeta med dessa frågor. Vår förhoppning med arbetet är att vi kan öka medvetenheten om genus- och jämställdhetsfrågor samt påvisa vikten av att börja redan hos de små barnen. Vårt huvudsakliga syfte är att ta reda på hur genus skildras i bilderböcker utgivna 2007. Bakom detta syfte finns även att vi som blivande pedagoger vill lära oss att kritiskt granska litteraturen vi läser i barngruppen, använda genusglasögon. Vi har undersökt hur flickor och pojkar framställs ur ett genusperspektiv, huruvida ett genussystem går att utläsa ur bilderböckerna samt ifall författarens kön har betydelse för huvudkaraktärens kön och framställning. Tillvägagångssätt Bilderböckerna vi analyserat är ett urval ur Kulturrådets katalog över barn- och ungdomsböcker 2007/2008. För att nå vårt syfte har vi genomfört bokanalyser av bilderböcker, litteraturstudier samt intervjuer med olika personer som har anknytning till ämnet. Resultat Av de bilderböcker som vi analyserat i denna studie har det visat sig att resultatet följer tidigare genomförda undersökningar. Flickor har oftare motsatta könets egenskaper än vad pojkarna har. Att vara en pojkflicka är accepterat medan motsatsen är svår att finna. Detta tyder på ett genussystem där mannen ses som norm.en
dc.language.isosween
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen
dc.subjectgenusen
dc.subjectgenusperspektiven
dc.subjectbilderboken
dc.subjectförskolaen
dc.titleBarn i böckeren
dc.typeTexten
dc.type.svepotheren


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record