GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
D-uppsatser (- 2009) >

Reproduktiv hälsa. En begreppsanalys av reproduktiv hälsa ur ett barnmorskeperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19679

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19679_1.pdf323KbAdobe PDF
View/Open
Title: Reproduktiv hälsa. En begreppsanalys av reproduktiv hälsa ur ett barnmorskeperspektiv
Authors: Aasma, Pia
Kusoffsky, Theresa
Issue Date: 24-Mar-2009
Degree: D-uppsats
Student essay
Abstract: Reproduktiv och perinatal hälsa är huvudområdet i barnmorskeutbildningen inom Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Begreppet har en naturlig relevans i utbildningen och används därför frekvent. Begreppet reproduktiv och perinatal hälsa knyter an till livets början och till mänsklig reproduktion i ett livscykelperspektiv. För att konkretisera begreppets betydelse och öka förståelsen för dess innebörd gjordes en begreppsanalys. Syftet med denna studie var att analysera reproduktiv ... more
Description: Arbetets art: Magisteruppsats Program/kurs/kurskod: Barnmorskeprogrammet/Reproduktiv och perinatal hälsa-examensarbete II/OM1660
URI: http://hdl.handle.net/2077/19679
Appears in Collections:D-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011