GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Kärlekens konstruktion – En intervjustudie om att leva polyamoröst, relationsanarkistiskt eller icke-monogamt i ett samhälle med monogami som norm


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19586

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19586_1.pdf344KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kärlekens konstruktion – En intervjustudie om att leva polyamoröst, relationsanarkistiskt eller icke-monogamt i ett samhälle med monogami som norm
Authors: Gellerstedt, Ylva
Petersson, Lisa
Issue Date: 10-Mar-2009
Degree: Student essay
Keywords: Polyamori
relationsanarki
icke-monogami
tvåsamhet
Abstract: Syftet med denna uppsats är att problematisera tvåsamhetsnormen genom att undersöka hur personer som kallar sig polyamorösa, relationsanarkister eller medvetet icke-monogama förhåller sig till normer för kärlek, vänskap och relationer, med fokus på normen om tvåsamhet. Vi undersöker hur det kan upplevas att bryta mot denna norm och vilka reaktioner dessa personer möter från omgivningen. Vi har använt oss av feministiskt poststrukturalistiskt och queerteoretiskt perspektiv som förståelseram. Våra... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/19586
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011