Show simple item record

dc.contributor.authorBengtsson, Alexandra
dc.contributor.authorLindberg, Patrik
dc.date.accessioned2009-03-05T07:23:48Z
dc.date.available2009-03-05T07:23:48Z
dc.date.issued2009-03-05T07:23:48Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19550
dc.description.abstractTitel: Andra Avenyn – Omskrivet eller nedskrivet? Författare: Alexandra Bengtsson & Patrik Lindberg Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2008 Handledare: Marie Grusell Sidantal: 68 sidor, inklusive bilagor Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka hur dagspressen har skildrat Andra Avenyn som en nöjesnyhet. Metod: En kvantitativ kartläggning och en kvalitativ textanalys Material: 12 artiklar från Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Göteborgs Tidningen och Svenska Dagbladet Huvudresultat: Utifrån vårt resultat har vi kunnat dra slutsatser om vad som utmärker en nöjesnyhet om Andra Avenyn. Vi har sett tydliga tendenser till att den ofta berör en känd person. Vi har även sett både positiva och negativa inslag. Den har inte berört personers privatliv i den utsträckning vi förväntat oss. Personifiering och tillspetsning är två utmärkande tekniker som journalisterna har använt sig av. Tillspetsningen har skett på olika sätt men främst genom värdeladdade ord. Vi har sett en viss skillnad mellan de tidningar som har en lokal anknytning till Andra Avenyn och det som inte har det. De skillnader som funnits angående den lokala anknytningen är att det går att se närheten till serien i lokaltidningarnas artiklar. Göteborgstidningarna har publicerat djupare artiklar medan de utan lokal anknytning visat mindre intresse. Det går även att se tydligt genom mediebevakningen om artikeln publicerats i en kvällstidning eller en morgontidning. De båda tidningsgenrerna arbetar på olika sätt med olika mål vilket gör att det uppstår en viss kontrast mellan dem.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExamensarbeteen
dc.relation.ispartofseriesC672en
dc.titleAndra Avenyn. Omskriven eller nedskriven?en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism and Mass Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record