Show simple item record

dc.contributor.authorBergstrand, Karin
dc.date.accessioned2009-03-03T08:12:24Z
dc.date.available2009-03-03T08:12:24Z
dc.date.issued2009-03-03T08:12:24Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19531
dc.description.abstractTitel: Det tycks (finnas en del att tycka om) Författare: Karin Bergstrand Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, 15hp Universitet: Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2008 Handledare: Annika Bergström Sidantal: 66 sidor, inklusive bilagor Syfte: Studien syftar till att ge en övergripande bild av läsarkommentarer ianslutning till artiklar på ett urval av svenska dagstidningars webbplatser. Målet är att få en uppfattning om hur kommentarfunktionen används. Uppdragsgivare: Dagspresskollegiet Material och metod: Kvantitativ innehållsanalys av sammanlagt femtio artiklar och deras läsarkommentarer i fem nättidningar: Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Västerbottens-Kuriren, Borås tidning och Dagens Industri. Huvudresultat: Studien kartlägger sammanlagt 2126 st läsarkommentarer, med fokus på framförallt vilka ämnen som kommenteras mest, närvaron av diskussion bland kommentarerna samt kommentarfunktionen som ett demokratiskt verktyg. Dessutom undersöks förhållandet mellan journalisten/redaktionen och kommentarverktyget. Huvudresultaten i korthet: - Ämnena ekonomi, kultur och nöje, samt lokalt kommenteras mest - Diskussion förekommer bland nästan hälften av kommentarerna - Kommentarfunktionen används inte idag som ett demokratiskt verktyg, men har förutsättningar att bli ett sådant i framtiden - Journalisterna/redaktionerna använder sig inte av kommentarverktygeten
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExamensarbeteen
dc.relation.ispartofseriesC662en
dc.subjectNättidningaren
dc.subjectOnlinejournalistiken
dc.subjectAnvändarskapat innehållen
dc.subjectArtikelkommentareren
dc.subjectDagstidningaren
dc.subjectDirektdemokratien
dc.subjectInteraktiviteten
dc.titleDET TYCK finnas en del att tycka om. En kvantitativ innehållsstudie av artikelkommentarer i fem svenska nättidningaren
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism and Mass Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record