GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Archaeology & Ancient History / Institutionen för arkeologi och antikens kultur (-2008) >
Gotarc >

GIS och 3D-teknik som redskap för visuellt och taktilt tillgängliggörande av kulturarv: Lägesrapport från projektet Digitala Tidsresor: Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19272

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19272_1.pdf3306KbAdobe PDF
View/Open
Title: GIS och 3D-teknik som redskap för visuellt och taktilt tillgängliggörande av kulturarv: Lägesrapport från projektet Digitala Tidsresor: Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården?
Authors: Stenborg, Per
Ling, Johan
Thuvander, Liane
Issue Date: 2008
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Institutionen för Arkeologi & Antikens Kultur
Series/Report no.: Gotarc serie D
70
Keywords: Arkeologi
GIS
URI: http://hdl.handle.net/2077/19272
Appears in Collections:Gotarc

 

 

© Göteborgs universitet 2011