GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Angående presens particip. En korpusstudie av presens particips syntaktiska funktion i svenskt skriftspråk.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19241

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19241_1.pdf367KbAdobe PDF
View/Open
Title: Angående presens particip. En korpusstudie av presens particips syntaktiska funktion i svenskt skriftspråk.
Authors: Brolin, Charlotte
Issue Date: 2005
Degree: Student essay
Abstract: Denna uppsats handlar om hur presens particip fungerar syntaktiskt i svenskt skriftspråk. Genom sökningar huvudsakligen i Stockholm- Umeå-korpusen Suc II, men även i Parole, hämtas drygt 800 exempel på hur presens particip används i svenskt skriftspråk. Dessa particip delas upp i undergrupper beroende på vilken syntaktisk funktion de har: huvudord i nominalfras, attribut, bundet och fritt predikativ, adverbial och predikativt attribut. Det sistnämnda redovisas tillsammans med fritt predik... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/19241
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011