Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Karin
dc.date.accessioned2009-01-28T10:35:23Z
dc.date.available2009-01-28T10:35:23Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19238
dc.description.abstractI denna uppsats undersöks två lärobokstexter i samhällskunskap, en för årskurs 6 och en för årskurs 9. Uppsatsens syfte är att utröna om det finns några skillnader eller likheter mellan böckerna och i så fall vilka dessa är. Fokus ligger på text-bindning och röst samt en undersökning av texternas vokabulär. Något som ock-så diskuteras i uppsatsen är didaktiska perspektiv på läroboken. Materialet för undersökningen består av ett kapitel ur två läroböcker i sam-hällskunskap för årskurs 6 respektive årskurs 9: Samhälle idag 6 och Samhälle idag 9, båda utgivna av förlaget Natur & Kultur. Textmassan omfattar 10–12 sidor per bok, varav ett kortare avsnitt från vardera kapitlet har analyserats mer ingående utifrån disposition, referensbindning och konnektivbindning. Jämförelsen mellan de två lärobokstexterna visar att det finns fler likheter än skillnader mellan böckerna samt en viss progression mellan årskurserna vad gäller lexikon. Textbindningen kan inte sägas vara varken bättre eller sämre i någon av texterna – det finns styrkor och svagheter att peka på i båda. Läroboken är en speciell slags litteratur, producerad för att användas i utbild-ningssammanhang. De pedagogiska texterna kräver, likaväl som andra texter som förekommer i skolsammanhang, att man som lärare närmar sig dem kritiskt innan man sätter dem i händerna på sina elever.en
dc.language.isosween
dc.titleLärobokstexten: förebild eller föremål för kritik? Textbindning, röst och lexikon i två lärobokstexter i samhällskunskapen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedisheng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska språketswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record