GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Access to Justice på Svenska -En undersökning av tillgången till rätten vid tre byråer för gratis juridisk rådgivning i Göteborg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1922

Files in This Item:

File Description SizeFormat
200553.pdf1182KbAdobe PDF
View/Open
Title: Access to Justice på Svenska -En undersökning av tillgången till rätten vid tre byråer för gratis juridisk rådgivning i Göteborg
Authors: Wennerblom, Tomas
Issue Date: 2005
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 97 pages
1210480 bytes
Degree: Student essay
Abstract: Efter en lång nästan enbart teoretisk utbildning är denna examensuppsats skriven utifrån min vilja att få se juridikens praktiska uttryck hos människor som behöver den. Jag har arbetat vid tre byråer för gratis juridisk rådgivning i och kring Göteborg. Sedan har jag analyserat mina erfarenheter och insamlade material utifrån teorier kring begreppet Access to Justice. En huvudsakligen anglosaxisk tanketradition kring människors möjligheter att utkräva sin juridiska rättigheter. Syftet med upp... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1922
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011