GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

2000-TALETS NATTFJÄRILAR - En kvalitativ studie om konstruktioner kring personer som säljer sexuella tjänster


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19201

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19201_1.pdf729KbAdobe PDF
View/Open
Title: 2000-TALETS NATTFJÄRILAR - En kvalitativ studie om konstruktioner kring personer som säljer sexuella tjänster
Authors: Lizdek, Tamara
Rödström, Emma
Steko, Oriana
Issue Date: 26-Jan-2009
Degree: Student essay
Keywords: transaktionell sexualitet
försäljning av sexuella tjänster
prostitution
sexarbete
eskort
stigma
empowerment
kommunikation
Abstract: Detta är en kvalitativ studie som syftar till att uppmärksamma de konstruerade bilder som finns av personer som säljer sexuella tjänster samt hur dessa förhåller sig till varandra och påverkar det sociala arbetet. Undersökningen belyser tre olika perspektiv; sexsäljares, yrkesverksammas inom socialt arbete och samhällets. Genom intervjuer lyfts tankar, känslor och attityder fram kring vad det kan innebära att sälja sexuella tjänster. Sammanlagt har elva personer medverkat i studien varav fem har... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/19201
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011