GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Archaeology & Ancient History / Institutionen för arkeologi och antikens kultur (-2008) >
Gotarc >

Delundersökning av neolitisk boplats 2005. Karleby 194, Falköpings kommun, Västergötland


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19155

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19155_1.pdf1813KbAdobe PDF
View/Open
Title: Delundersökning av neolitisk boplats 2005. Karleby 194, Falköpings kommun, Västergötland
Authors: Fahlander, Fredrik
Sjögren, Karl-Göran
Issue Date: 2005
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Institutionen för arkeologi
Series/Report no.: Gotarc Serie D
56
Keywords: Arkeologi
Falbygden
Neolitisk tid
Abstract: I denna rapport redovisas en delundersökning av en neolitisk boplats på Klövagården i Karleby socken på Falbygden. Undersökningen utfördes i form av en fältkurs för studenter i arkeologi vid arkeologiska institutionen, Göteborgs universitet, i slutet av maj 2005. Undersökningen ingår som en del i pågående arbeten kring megalitgravarna och det neolitiska landskapet på Falbygden.
URI: http://hdl.handle.net/2077/19155
Appears in Collections:Gotarc

 

 

© Göteborgs universitet 2011