Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Eva
dc.contributor.authorPramling Samuelsson, Ingrid
dc.date.accessioned2009-01-18T22:04:18Z
dc.date.available2009-01-18T22:04:18Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn91-7346-573-9
dc.identifier.issn0436-1121
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19096
dc.description.abstractUr Förord: ”Att lära är nästan som att leka… man kan lära sig att leka och man kan lära sig att bygga Kapla-torn, så det hänger nog ihop på nåt sätt”, säger Lisa drygt åtta år. Lisa är ett av de barn som har deltagit i det projekt som ligger till grund för denna monografi. Med sin formulering sätter Lisa fingret på just det som varit utgångspunkten för vår undersökning, nämligen hur relationer mellan lek och lärande kan se ut för lärare och barn i en målstyrd verksamhet och vilka dilemman som lärare kan möta i sitt arbete med att integrera lek och lärande. ”Kan lek och lärande integreras i en målstyrd praktik?” var namnet på det projekt som vi i november 2002 beviljades medel från Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) för att genomföra. Under våren 2003 inbjöds nio arbetslag från förskola, skola och fritidshem belägna i några av Storstadens stadsdelar och kranskommuner att delta i projektet, och under hösten 2003 och våren 2004 genomfördes de empiriska delarna av projektet. Vi har regelbundet följt den pedagogiska verksamheten, intervjuat och observerat barn och lärare. På gemensamma träffar med alla lärare har vi genomfört föreläsningar, granskat valda videosekvenser och på olika sätt diskuterat frågor om lek och lärande. Avsikten har varit att få en rik och rättvisande bild av det vardagliga arbetet med lek och lärande i våra olika grupper. Vi vill poängtera att det inte i första hand är barns egen lek som vi har studerat. I stället har vårt intresse riktats mot de samspel för lek och lärande som både barn och lärare var involverade i.en
dc.language.isosween
dc.publisherGöteborg : Acta Universitatis Gothoburgensisen
dc.relation.ispartofseriesGöteborg studies in educational sciencesen
dc.relation.ispartofseries249en
dc.subjectLekmetodiken
dc.subjectFörskolanen
dc.subjectGrundskolanen
dc.subjectLärare och eleveren
dc.titleLek och läroplan : möten mellan barn och lärare i förskola och skolaen
dc.typeTexten
dc.type.svepbooken
dc.gup.originUniversity of Gothenburg. Faculty of Education
dc.gup.price180 kr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record