Show simple item record

dc.contributor.authorNordin, Anita
dc.contributor.authorRanung, Daniel
dc.date.accessioned2009-01-15T13:30:58Z
dc.date.available2009-01-15T13:30:58Z
dc.date.issued2009-01-15T13:30:58Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19054
dc.description.abstractSyftet med vår undersökning är att ta reda på hur behandlare upplever, tänker och berättar om samtal de har i sitt arbete? Hur balanserar de mellan att vara privat och vara professionell? Vad påverkar ett samtal, och vilka olika typer av samtal finns? Vilken betydelse har kontexten? Vår undersökning gäller både behandlande samtal, terapeutiska med bokad tid på särskilt anvisad plats och eller med ett särskilt syfte, och miljöterapeutiska samtal som förs i vardagen exempelvis när man diskar eller åker bil, där man som personal inte har ett annat syfte än att interagera och relatera. För att få fram de anställdas upplevelser av detta så har vi valt en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Vi har använt symbolisk interaktionism som teori för analysen då det är interaktion mellan människor vi fokuserar på, med fokus på behandlaren. Vi har funnit att det inte går att ha en alltför tydlig strategi i hur man ska uppföra sig då man blir genomskådad om man följer en mall och inte är sig själv. Det finns en inbyggd konflikt i att man har en dubbel roll i och med att man ska vara personlig och kamratlig samtidigt som man har en agenda i bakhuvudet som består i en plan att skapa förändring hos ungdomarna. Något som visade sig vara väldigt betydelsefullt för samtalet är i vilket rum det utspelar sig. Rum som inretts med avsikt att användas för samtal uppfattas av många som försvårande och begränsande. Och bilen visade sig i alla intervjuer som ett utmärkt rum för samtal mellan behandlare och ungdomar på behandlingshem.en
dc.language.isosween
dc.subjectSamtalen
dc.subjectungdomaren
dc.subjectbehandlingshemen
dc.subjectbehandlareen
dc.subjectsymbolisk interaktionismen
dc.titleBilen och andra samtalsrum - en kvalitativ studie om hur behandlare på ungdomshem upplever samtalen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record