Show simple item record

dc.contributor.authorAxelsson, Johanna
dc.contributor.authorWennström, Åsa
dc.date.accessioned2009-01-15T09:33:04Z
dc.date.available2009-01-15T09:33:04Z
dc.date.issued2009-01-15T09:33:04Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19024
dc.description.abstractSyftet med den här studien var att utifrån ett genusperspektiv studera hur pedagogerna bemöter flickor och pojkar vid måltider och i tamburen i förskolan. De frågeställningar vi hade var  Finns det skillnader i uppmärksamheten riktad mot flickor och pojkar i måltidssituationen respektive i tamburen, med avseende på de observerade situationerna?  Finns det skillnader i intentioner och handlingar hos pedagogerna? Utifrån en kvalitativ metod intervjuades pedagoger och observationer videofilmades på två olika förskolor i Västra Götaland. Intervjuerna och videoobservationerna bearbetades sedan via en teoritriangulering bestående av genusteori, Skinners inlärningsteori och familjesociologiska begrepp. Resultatet av studien blev att det finns skillnader i bemötandet av flickor och pojkar. Flickor bekräftades positivt oftare än pojkar och pojkar bestraffades oftare än flickor. Det finns skillnader i intentioner och handlingar hos pedagogerna. De pedagoger som hade större kunskap om jämställdhetsarbete visade också på ett mer jämlikt bemötande av flickor och pojkar.en
dc.language.isosween
dc.subjectgenusen
dc.subjectförskolaen
dc.subjectbemötandeen
dc.subjectflickoren
dc.subjectpojkaren
dc.titleHjälpfröknar och pojkpanik – en kvalitativ studie om pedagogers bemötande av barn i förskolan ur ett genusperspektiven
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record