Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson-Ax, Linn
dc.contributor.authorBahner, Julia
dc.date.accessioned2009-01-15T09:26:55Z
dc.date.available2009-01-15T09:26:55Z
dc.date.issued2009-01-15T09:26:55Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19023
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen är att se vilka diskurser vi kan lokalisera inom riktlinjer gällande, och forskning på, området sexualupplysning till ungdomar i Sverige och USA och att sedan analysera och jämföra de olika diskurser vi funnit. Vi ville även ta reda på vilka konsekvenser de olika tankesätten skulle kunna ha i ungdomars vardag. Vi rör oss inom en kvalitativ och konstruktivistisk kontext, med diskursanalys som verktyg, när vi lokaliserar de teman och tankesätt som framkommer i vårt material. Vi har undersökt amerikanskt material i form av forskningsrapporter om avhållsamhetsprogram och om policys som berör sexualundervisning samt en lagtext på federal nivå som behandlar innehållet i avhållsamhetsprogram. Det svenska materialet består av grundskolans läroplan, rapporter och referensmaterial från skolverket gällande sexualundervisning, samt en rapport från Folkhälsoinstitutet. Som kompletterande underlag har vi intervjuat en representant för en rådgivningsbyrå för ungdomar i New York (Planned Parenthood NY) samt en representant för RFSU här i Sverige, för att få en bild av hur sexualrådgivningsorganisationer resonerar kring sexualupplysning till ungdomar. Vi fann tre olika diskurser i det amerikanska materialet; oskulden i fokus, heteronorm, moralism. I det svenska materialet fann vi två diskurser; likvärdig sexualundervisning till alla ungdomar samt allt är normalt. I vår analys och slutdiskussion framkommer att de olika sätten att förmedla sexualupplysning till elever i skolan skiljer sig åt i det mesta, men att det finns för- och nackdelar likväl som önskvärda utvecklingsområden i både USA och Sverige.en
dc.language.isosween
dc.subjectavhållsamheten
dc.subjectsexualundervisningen
dc.subjectsex och samlevnaden
dc.subjectungdomaren
dc.titleSexualupplysning till unga en jämförelse mellan diskurser i Sverige och USAen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record