GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Har du ölat dig odödlig? En undersökning av resultativkonstruktioner i svenskan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19000

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19000_1.pdf1148KbAdobe PDF
View/Open
Title: Har du ölat dig odödlig? En undersökning av resultativkonstruktioner i svenskan
Authors: Jansson, Håkan
Issue Date: 2005
Degree: Student essay
Abstract: Denna uppsats handlar om den typ av språklig konstruktion som kallas resultativkonstruktion. Målet med uppsatsen är att förklara vad en resultativkonstruktion är, att ge en kort skiss av hur forskningen kring resultativer har utvecklats, samt att beskriva hur resultativkonstruktioner kommer till uttryck i det svenska språket. Resultativer är konstruktioner där komplementet i verbfrasen uttrycker ett resultat av verbhandlingen. Resultativer lämpar sig väl för att beskrivas i ett konstrukti... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/19000
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011