GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Publikationer från Humanistiska fakulteten >
Forskning vid Humanistiska fakulteten >

Forskning vid Humanistiska fakulteten Göteborgs universitet 2003


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/189

Files in This Item:

File Description SizeFormat
humforsk 2003.pdf1089KbAdobe PDF
View/Open
Title: Forskning vid Humanistiska fakulteten Göteborgs universitet 2003
Issue Date: 2004
Extent: 1115154 bytes
Publisher: Göteborgs universitet Humanistiska fakultetskansliet
Abstract: Denna skrift är avsedd att ge en kortfattad och översiktlig bild av den forskning som bedrivits vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet under 2003. Skriften har getts ut i bokform sedan läsåret 1982/83. Redovisningen av forskningen görs institutions och ämnesvis. Den omfattar dels beskrivningar av forskningsaktiviteter som utförts av anställda lärare och forskarstudenter under kalenderåret 2003 dels en bibliografi över vetenskapliga arbeten som publicerats under samma period. Skrif... more
ISSN: ISSN 1104-2087
Description: Sammanställning och redigering: Sally Boyd och Eva Englund
URI: http://hdl.handle.net/2077/189
Appears in Collections:Forskning vid Humanistiska fakulteten

 

 

© Göteborgs universitet 2011