Recent Submissions

  • Forskning vid Humanistiska fakulteten Göteborgs universitet 2003 

    Unknown author (Göteborgs universitet Humanistiska fakultetskansliet, 2004)
    Denna skrift är avsedd att ge en kortfattad och översiktlig bild av den forskning som bedrivits vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet under 2003. Skriften har getts ut i bokform sedan läsåret 1982/83. ...