GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Vårdalinstitutet >
Tematiska rum >

Om mat och dysfagi


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18797

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18797_1.pdf120KbAdobe PDF
View/Open
Title: Om mat och dysfagi
Authors: Tibbling Grahn, Lita
Issue Date: 2005
Publication type: article, other scientific
Publisher: Vårdalinstitutets Tematiska rum Näring och Ätande
Series/Report no.: Tematiska rum
Näring och ätande
Abstract: För den som har ät- och sväljsvårigheter, dysfagi, är risken stor att drabbas av näringsbrist, avmagring och luftvägskomplikationer. Flera hundratusen människor i Sverige har någon form av dysfagi, något som för de flesta innebär ett socialt, fysiskt och psykiskt lidande. Än värre är lidandet när de möter människor inom vården som inte känner till vad dysfagi är och vilka möjligheter som står till buds för att lindra besvären.
URI: http://hdl.handle.net/2077/18797
Appears in Collections:Tematiska rum

 

 

© Göteborgs universitet 2011